جديدترين مطالب مديريتي
آموزش جديدترين و بروزترين مطالب مديريتي


در نگرش تاريخي به موضوع سازمان و مديريت دسته‌بنديهاي مختلفي پيرامون مكاتب مختلف و نظريه هاي هر مكتب ارائه شده است. برخي از اين طبقه‌بنديهاي انجم گرفته در زير به صورت خلاصه ارائه شده است:


۱-۱- طبقه‌بندي هارولد كونتز

مكتب فرايندي (وظيفه اي)، مكتب تجربي، مكتب رفتار انساني، مكتب نظام اجتماعي، نظريه تصميم گيري، مكتب كمي و مقداري

كنتز بعدها اين تقسيم بندي ۶ طبقه‌اي را به ۱۱ طبقه تقسيم نمود كه چندان مورد اقبال نگرفت.


۲-۱- طبقه‌بندي ويليام اسكات

مكتب كلاسيك، مكتب نئوكلاسيك، مكتب سيستمي

طبقه‌بندي سه‌گانه ويليام اسكات در بيشتر كتاب هاي مديريت استفاده مي‌شود. هرچند اين طبقه بندي به نوعي ناتمام است.


۳-۱- طبقه‌بندي ريچارد اسكات

كتاب سازمان و سازماندهي نوشته ريچارد سكات و گراد ديويد يكي از كتاب‌هاي ترجمه شده به زبان فارسي است (دانلود كتاب). اسكات براساس دو ديدگاه سيستم باز و بسته و مدل‌هاي منطقي و اجتماعي رفتار انسانها، چهار دسته از مكاتب مديريت را معرفي كرد:

۱- نگرش سيستم بسته و رفتار منطقي انسان (1900-1930) : همان نظريه‌هاي كلاسيك مديريت ويليام اسكات

۲- نگرش سيستم بسته و رفتار اجتماعي انسان (1930-1960) : همان نظريه‌هاي نئوكلاسيك مديريت ويليام اسكات

۳- نگرش سيستم باز و رفتار منطقي انسان (1960-1970) : شكل گيري ساختار براساس محيط شامل نظريه هاي وودوارد، پرو و تامسون

۴- نگرش سيستم باز و رفتار اجتماعي انسان : اندشمنداني مانند مير و روان، مارچ و اولسون، ففر و سالانسيك

ريچارد اسكات بعدها همراه با گراد ديويس در كتاب سازمان و سازماندهي نگرش سيستم هاي عقلائي، طبيعي و باز را مطرح كرد. خلاصه اين كتاب توسط دكتر سيد محمود حسيني اميري از اساتيد دانشگاهي فعال سايت پارس مدير ارائه شده است. مطالعه اين كتاب براي جمع بندي تئوريهاي سازمان و مديريت مفيد است.


۴-۱- طبقه‌بندي ماري جو هچ

كتاب تئوريهاي سازمان نوشته ماري جو هچ يكي از كتاب‌هاي ترجمه شده به زبان فارسي است (دانلود كتاب). هچ در اين كتاب سه ديدگاه مدرن، نمادين-تفسري و پست مدرن را معرفي كرده است. تفاوت اصلي ديدگاه هچ با سايرين در طبقه بندي تئورهاي مديريت نگاه متفاوت او به تئوريهاي كلاسيك مديريت است.

براساس نگرش او ديدگاه كلاسيك و مكتب روابط انساني هر دو به دوره پيش از تاريخ مدون مديريت برميگردند. براين اساس وي هر دو مكتب كلاسيك و نئوكلاسيك(روابط انساني) را تحت عنوان مكتب كلاسيك معرفي كرده است.

تمركز اصلي هچ بر سه نوع نگاه مدرن، تفسيري-نمادين و پست مدرن به تئوريهاي سازمان و مديريت است. اين طبقه بندي ريشه در مطالعات تام بارنز در كتاب جامعه شناسي و صنعت دارد كه مراحل سه گانه صنعت گرائي را در آن تشريح كرده است.

منبع: پارس مدير

امتیاز:
بازدید: 138
برچسب:
:
[ 1397/3/1  ] [ ۰۴ ] [ modiriyat ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

مرجع آموزش جديدترين و بروزترين مطالب مديريتي